OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
You are here:
::www.eng56.com::
ข่าวชาววิศวฯ จุฬาฯ 56 Print E-mail
Sunday, 26 May 2013 12:23

 

 

ในช่วง 1-2 เดือนนี้มีกิจกรรมที่ชาววิศวฯ จุฬาฯ รุ่น 56 (2515) ได้เข้าไปเกี่ยวข้องหลายกิจกรรมด้วยกันพอสรุปเป็นข่าวให้พวกเราได้ทราบดังนี้

1. ร่วมกิจกรรมคืนสู่เหย้าวาระพิเศษ “100 ปีวิศวฯ จุฬาฯ” วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2556 ระหว่างเวลา 13.30 -23.00 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสนามหน้าหอประชุมจุฬาฯ จองวันเวลากำหนดไว้แจ้งครอบครัวขอ VISA ทั้งคืน (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม)

2. ร่วมบริจาคโลหิตโครงการ “บริจาคโลหิต 1 ล้าน ซีซี ถวายเป็นพระราชกุศล”  ในวันที่ 1 มิถุนายน 2556 หรือวันที่ใกล้เคียง (เตรียมบำรุงร่างกายให้ดี)

3. ร่วมบริจาคโครงการ “อาคารวิศวฯ จุฬาฯ” เพิ่มเติม หักได้ 2 เท่าเหมือนเดิม ขณะนี้ยอดจำนวนเงินบริจาคเป็นอันดับ 2 รวม 29,090,624.00 บาท (อันดับ 1 วศ.2511 เป็นเงิน 29,641,000.00) สำหรับเพื่อนๆ ที่ยังไม่ได้บริจาคหรือต้องการบริจาคเพิ่ม

4. ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2556 ณ  สมาคมนิสิตเก่าฯ มีการเลือกตั้ง มีรุ่นพี่รุ่นน้องเลือกตั้งหลายท่านก็ช่วยกันไปสนับสนุนครับ

ด้วยปี 2556 นี้ ชาววิศวฯ จุฬาฯ รุ่น 56 รับภาระกิจสำคัญ (วีรศักดิ์  โฆสิตไพศาล,ตั้ม) เป็นนายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาฯ  ในวาระ 100 ปี วิศวฯ จุฬาฯ (พ.ศ.2456-พ.ศ.2556) จึงขอแรงใจชาววิศวฯ จุฬาฯ รุ่น 56 ร่วมกิจกรรมต่างๆ ด้วยความคึกคัก

 

วิชัย  ดุลยวิทย์  ประธานรุ่น ผู้แจ้ง